เป็นสินค้าที่มีความคงทนต่อการใช้งานสามารถกันฝนและป้องกันแสงแดดได้เป็น อย่างดี จึงเป็นที่นิยมกันมากในสถานที่ต่างๆ ดังต่อนี้ไป ตึก อาคาร สำนักงาน โรงรถ รวมไปถึงที่พักอาศัยต่างๆ

กันสาด คุณค่าที่เจ้าของบ้านควรรู้ กันสาดเป็นอุปกรณ์บังแสงแดดให้กับหน้าต่าง ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสู่อาคารและตัวบ้าน ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้นก่อนอื่นควรเลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย

1.หน้าต่างที่อยู่ทางทิศเหนือและใต้ควรใช้กันสาดในแนวราบ จะบังแดดช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายได้ดี

2.กันสาดแนวดิ่ง จะช่วยบังแดดช่วงเช้าและเย็น เหมาะสำหรับหน้าต่างที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

3.กันสาดแบบผสม เป็นการนำเอาคุณสมบัติที่ดีของทั้งแนวราบ และแนวดิ่งมารวมกัน ทำให้สามารถป้องกันแสงแดดได้ตลอดวัน

4.แบบที่นำมาติดกับตัวบ้านภายหลังควรเลือกใช้ กันสาดที่มีน้ำหนักเบา เช่น ไฟเบอร์กลาส ระแนงไม้ หรือผ้าใบ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหากับโครงสร้างของตัวบ้าน